Styra och leda framtidens välfärd 2022.
Det nya normala - att leda och styra i kristider

Välkomna till den fjärde upplagan av konferensen Styra och leda framtidens välfärd,
18-19 augusti i Göteborg

När vi sa hejdå vid konferensen ’Styra och leda’ i januari 2020 hade vi ingen aning om att vi bara någon månad senare skulle drabbas av en pandemi som med full kraft slog till mot vårt samhälle. Nu, när pandemin förhoppningsvis närmar sig sitt slut, kommer nästa utmaning. Kriget i Ukraina är på alla sätt ofattbart men pågår i vårt närområde och ger upphov till stort mänskligt lidande och nya flyktingströmmar, bara några år efter den föregående flyktingkrisen 2015. Kriserna har förändrat oss i grunden, både som enskilda individer, organisationer och samhälle. Det kostar på att genomleva en kris. Liv går till spillo, ekonomier är turbulenta och hela vår föreställningsvärld riskerar att skälva i grunden. 

Även våra arbetsplatser och arbetsuppgifter påverkas. Kriser bygger upp ett stort omvandlingstryck. Det som föreföll omöjligt igår är fullt genomförbart i morgon, och vice versa. Hur framtiden kommer att se ut vet ingen, men det vi kan göra är att på olika sätt lära oss av våra erfarenheter. 

Eftersom vi tvingades skjuta upp årets konferens av ”Styra och leda” från januari till augusti 2022 medför det naturligt att nya erfarenheter finns att lära ifrån. I stort genomförs dock konferensen som planerat men vissa justeringar görs för att spegla nyvunna erfarenheter.

Sedan pandemin bröt ut har det genomförts, och genomförs, många forskningsprojekt som försöker belysa hur svensk välfärd har hanterat pandemins effekter. På konferensen Styra och leda framtidens välfärd 2022 kommer vi att redovisa flera av projekten och diskutera konsekvenserna av de förändringar som uppstått och framförallt dra lärdomar som kan vara användbara i framtiden.
Konferensen har fyra teman, läs mer om dem under fliken ”Temasessioner”.
Eftersom vi fortfarande är mitt i pandemin och ett flertal forskningsprojekt fortfarande pågår återkommer vi med ett mer detaljerat program senare i höst.
  • Digitalisering - effekter och möjligheter under och efter Covid-19
  • Robusta och begripliga styrsystem? En pandemi som ”stresstest”
  • Organisering och arbetsmiljö
  • Lärdomar kring att leda och styra i händelsedrivna tider

Se filmen från förra konferensen 2020

Förra konferensen blev uppskattad och intresset var mycket stort, tyvärr fick inte alla plats.
Vi har ett fåtal platser kvar till denna upplaga av konferensen. När konferensen blir fullbokad kommer det att finnas det möjlighet att sätta upp sig på en väntelista. Mer information om detta kommer senare.

Tid: 18-19 augusti 2022
Plats: Handelshögskolan Göteborg.


Välkomna!

 
 

Organisationskommittén för konferensen Styra och leda framtidens välfärd 2022.
Från vänster: Rolf Solli, Johan Åkesson, Lisa Björk, Per Thilander, Mikael Cäker, Christian Jensen, Linda Corin, Anders Östebo