Anmälan


Deltagaravgift

Konferenskostnad: 5 900:- inkl konferensmiddag.

Grupprabatt:
Det var många ledningsgrupper som kom till den förra konferensen. Även denna gång har vi grupprabatt enligt följande modell.

Gå     Betala för
 5           4
 6            5
 7     6
 8     7
 9     8
10     8
11     8
12     9


Större grupper, kontakta Reachem : info@reachem.se

Klicka på knappen nedan för att registrera dig till konferensen:

Registrering 

Förra konferensen blev övertecknad och redan nu är bokningstrycket stort. I händelse av överteckning kommer vi att gå efter anmälningsdatum när vi upprättar en väntelista.
Vi har reserverat ett antal rum på olika hotell i Göteborg som ni kan boka. I samband med registreringen kommer det att finnas information om hotell, priser mm.