På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det osäkra smittläget har organisationskommittén för konferensen beslutat att flytta den till den 18-19 augusti 2022.
Alla som har anmält sig till konferens kommer att få ett mail med mer information.

Styra och leda framtidens välfärd 2022 – det nya normala

Välkomna till den fjärde upplagan av konferensen Styra och leda framtidens välfärd

Plötsligt hände det, en världsomspännande pandemi som ställde allt på ända. Välfärdens organisationer utmanades av ett virus och var tvungna att snabbt hitta nya, obeprövade lösningar på problem de aldrig tidigare ställts inför. Omvandlingstrycket har sällan varit så stort och förändringarna så omfattande. I skrivande stund är genomförandet av vaccinationerna i full gång, men den brinnande frågan inom offentlig sektor framgent handlar om hur ”återgången” till det nya normala kommer att se ut.

Är det så att det behövs en rejäl kris för att en organisation skall förändras?
Många vittnar om att förändringar, sedan länge planerade på central nivå, nu genomförts lokalt i rekordfart. Krisen har därmed drivit mycket önskad utveckling, men nu behöver vi reflektera över vad vi lärt oss och hur vi tar med oss detta i det nya normala.

Sedan pandemin bröt ut har det genomförts, och genomförs, många forskningsprojekt som försöker belysa hur svensk välfärd har hanterat pandemins effekter. På konferensen Styra och leda framtidens välfärd 2022 kommer vi att redovisa flera av projekten och diskutera konsekvenserna av de förändringar som uppstått och framförallt dra lärdomar som kan vara användbara i framtiden.
Konferensen har fyra teman, läs mer om dem under fliken ”Temasessioner”.
Eftersom vi fortfarande är mitt i pandemin och ett flertal forskningsprojekt fortfarande pågår återkommer vi med ett mer detaljerat program senare i höst.
  • Digitalisering - effekter och möjligheter under och efter Covid-19
  • Robusta och begripliga styrsystem? En pandemi som ”stresstest”
  • Organisering och arbetsmiljö
  • Lärdomar kring att leda och styra i händelsedrivna tider

Se filmen från förra konferensen 2020

Förra konferensen blev uppskattad och intresset var mycket stort, tyvärr fick inte alla plats.
Vi har ett fåtal platser kvar till denna upplaga av konferensen. När konferensen blir fullbokad kommer det att finnas det möjlighet att sätta upp sig på en väntelista. Mer information om detta kommer senare.

OBS NY tid!
Tid: 18-19 augusti 2022
Plats: Handelshögskolan Göteborg.


Välkomna!

 
 

Organisationskommittén för konferensen Styra och leda framtidens välfärd 2022.
Från vänster: Rolf Solli, Johan Åkesson, Lisa Björk, Per Thilander, Mikael Cäker, Christian Jensen, Linda Corin, Anders Östebo