Anmälan


Klicka på knappen nedan för att registrera dig till konferensen:

Registrering 

Förra konferensen blev övertecknad och redan nu är bokningstrycket stort. I händelse av överteckning kommer vi att gå efter anmälningsdatum när vi upprättar en väntelista.
Vi har reserverat ett antal rum på olika hotell i Göteborg som ni kan boka. I samband med registreringen kommer det att finnas information om hotell, priser mm.