Anmälan


För tillfället kan vi inte ta emot fler intresseanmälningar. Vi har upprättat en Väntelista, vänligen registrera dig  (till väntelistan) nedan:

Väntelista  

Vi har nu påbörjat processen med att omvandla intresseanmälningarna till ordinarie registreringar. Alla som gjort en intresseanmälan kommer att få ett mail med information.
Förra konferensen blev övertecknad och redan nu är bokningstrycket stort. I händelse av överteckning kommer vi att gå efter anmälningsdatum när vi upprättar en väntelista.
Vi har reserverat ett antal rum på olika hotell i Göteborg som ni kan boka. I samband med registreringen kommer det att finnas information om hotell, priser mm.