Program


Program för Styra och leda framtidens välfärd 2022

Plats: Handelshögskolan Göteborg

Torsdagen den 13 januari

09.00 – 10.00 Registrering, kaffe
10.00 – 10.15 Välkomna
10.15 – 11.00 Välfärdens utveckling. De tre tidigare konferensernas relevans för utvecklingen av svensk välfärd. En tillbakablick och framtidsspaning
11.00 – 12.00 Key Note speaker (t.b.a)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.30 Temasessioner (inkl kaffe)
15.30 – 16.30 Key Note speaker. Maria Taranger, överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset.

18:30 Konferensmiddag

Fredagen den 14 januari

08.30 – 09.30 Roland Paulsen, docent Lunds universitet
09.30 – 11.45 Temasessioner (inkl kaffe)
12.00 – 12.45 Avslutning
13.00 Lunch