Program


Program för Styra och leda framtidens välfärd 2022

Plats: Handelshögskolan Göteborg

Torsdagen den 18 augusti

09.00 – 10.00 Registrering, kaffe
10.00 – 10.15 Välkomna
10.15 – 11.00 Välfärdens utveckling. Att styra och leda framtidens välfärd – en resumé till att börja med och lite till. Lisa Björk, Johan Åkesson, Rolf Solli, Organisationskommittén.
11.00 - 11:45 Digitalisering och framtidens välfärd: En gospel om det nya normala. Johan Magnusson, professor i Informationssystem. Göteborgs universitet.
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.30 Temasessioner (inkl kaffe)

Tema 1. Digitalisering - effekter och möjligheter under och efter Covid-19
Tema 2. Robusta och begripliga styrsystem? En pandemi som ”stresstest”
Tema 3. Organisering och arbetsmiljö när applåderna tystnat
Tema 4 Lärdomar kring att leda och styra i händelsedrivna tider

15.45 – 16.30 Från pressade vårdgivare till uppskattade rådgivare. Maria Taranger, överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset.
16.30 – 16.45 Vad gör vi nu då? Rolf Solli, organisationskommittén

18:30 Konferensmiddag på GöteborgsOperan

Fredagen den 19 augusti

08.30 – 09.15 Roland Paulsen, docent Lunds universitet.
En studie i oro - något att oroa sig för?
”Tänk om” är en bok om oro för den intresserade allmänheten. Frågeställningen är bred: varför ser det av allt att döma ut som att oron i samhället ökat under senare tid? I denna föreläsning går Roland Paulsen igenom data för variation i oro tidsligt och geografiskt. Han presenterar bokens huvudtes och beskriver närmare hur oron står i förbindelse med arbetslivet.
Key Note Roland Paulsen, docent Lunds universitet

09.30 – 11.45 Temasessioner (inkl kaffe)

Tema 1. Digitalisering - effekter och möjligheter under och efter Covid-19
Tema 2. Robusta och begripliga styrsystem? En pandemi som ”stresstest”
Tema 3. Organisering och arbetsmiljö när applåderna tystnat
Tema 4 Lärdomar kring att leda och styra i händelsedrivna tider

12.00 – 12.45  Vad är vi bra på och vad behöver vi bli bättre på – En paneldiskussion.
Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen
Mattias Rossköld, kommundirektör Halmstads kommun
Linda Corin, Rolf Solli, organisationskommittén, moderatorer

13.00 Lunch